คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เพื่อทำฟันเทียมให้ผู้สูงอายุ และบริการทางทันตกรรมทั่วไปที่ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

คณะทันตแพทยศาสตร์  ม.อ.ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เพื่อทำฟันเทียมให้ผู้สูงอายุ  และบริการทางทันตกรรมทั่วไปที่ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงร่วมกับทันตแพทย์ในพื้นที่ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เพื่อให้บริการทางทันตกรรมทำฟันเทียมทั้งปากให้กับผู้สูงอายุ ที่เทศบาลตำบลท่าข้าม และเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในระหว่าง วันที่ 12-15 กันยายน 2565 ซึ่งการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในครั้งนี้ประกอบด้วย คณะอาจารย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์หลังปริญญาและทันตแพทย์ในพื้นที่ บุคลากรจากหลายหน่วยงาน ร่วมออกให้บริการทางทันตกรรมทำฟันเทียมทั้งปากแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 70 ราย ทั้งผู้สูงอายุที่อยู่บนเกาะสุกร 12 ราย และผู้สูงอายุในอำเภอปะเหลียน 58 ราย โดยให้บริการทั้งในรูปแบบการทำงานทางทันตกรรมแบบใช้เครื่องมือดิจิตอลที่ทันสมัยและแบบทั่วไป
 
   โดยในวันที่ 13 กันยายน 2565 คณะผู้บริหารประกอบด้วย ศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมทีมบริหาร ทพญ.สุปราณี ดาโลดม ผู้แทนหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง เข้าเยี่ยมชมการทำงานและร่วมพบปะผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ
 
   ซึ่งการให้บริการดังกล่าว เป็นการระดมกำลังทำฟันเทียมโดยทันตแพทย์ ช่างทันตกรรม ผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งใช้ระยะเวลา ในการทำงานเพียง 5 วัน ก็สามารถส่งมอบฟันเทียมที่มีคุณภาพ ให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีฟันบดเคี้ยวได้ตามเป้าหมาย 70 คน ไว้ใช้บดเคี้ยวอาหารและกลับมามีความสุขในการรับประทานอาหารอีกครั้ง โดยไม่ต้องรอคิวหรือใช้เวลาในการรอคอยนาน นอกจากนี้ยังมีการให้บริการทางทันตกรรมอื่น ๆ เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ฯ
 
   ในการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน นอกจากจะมีการให้บริการทางทันตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ แล้ว ยังมีการให้ความรู้ทางทันตสุขภาพเพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการดูแลสุขภาพในช่องปากอีกด้วย
 
  การออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานนับเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ที่ทรงห่วงใยในปัญหาทันตสุขภาพของประชาชน ตลอดมา ตามกระแสพระราชดำรัสความว่า “ เวลามีฟัน กินอะไร ก็ไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง “ การออกหน่วยในครั้งนี้ทีมงานรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำตามพระราชดำริของพระองค์ท่าน ฯ เพื่อให้ชาวปะเหลียนมีสุขภาพในช่องปากที่ดีต่อไป

Search