ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ประจำปีการศึกษา 2567

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ประจำปีการศึกษา 2567

ท่านสามารถดูรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ได้ทางด้านล่าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์

  • สอบสัมภาษณ์ : วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567
  • สถานที่ : ห้องประชุมกรัสไนย สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล อาคาร 3 ชั้น 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • เวลา : 09.00 น.

Search