ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1/2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1/2

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ใน ” โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและนักเรียนนานาชาติ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1/2 “

  • สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ได้ทางด้านล่างนี้ค่ะ
ประกาศเรียนดีนานาชาติผ่านการสอบสัมภาษณ์ปี2567คณบดีลงนามแล้ว

Search