ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรทันตกรรมจัดฟัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรทันตกรรมจัดฟัน

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (ทันตกรรมจัดฟัน) คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.

ทันตแพทย์สามารถ Scan qr code เพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสามารถดูรายละเอียดอื่น ๆ พร้อมทั้งกำหนดการสอบได้ทางด้านล่างนี้ค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน-ป.โทpdf

Search