ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (ทันตกรรมจัดฟัน) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (ทันตกรรมจัดฟัน) ประจำปีการศึกษา 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (ทันตกรรมจัดฟัน) ประจำปีการศึกษา 2567 ทันตแพทย์ทุกท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางด้านล่างนี้ค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ-ป-โท

  • ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2567
  • ยืนยันสิทธิ์ได้ที่ Email : thanpitcha.s@psu.ac.th และ dentpsu.grad@gmail.com
  • มีการกำหนดการเปิดเรียน presession course ตั้งแต่ วันที่ 29 เม.ษา 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Search