ผู้บริหารและตัวแทน บริษัทไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มอบเงินสนับสนุนเพื่อพันธกิจสื่อสารองค์กรคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวนเงิน 500,000 บาท

ผู้บริหารและตัวแทน บริษัทไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มอบเงินสนับสนุนเพื่อพันธกิจสื่อสารองค์กรคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวนเงิน 500,000 บาท

     เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้บริหารและตัวแทน บริษัทไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มอบเงินสนับสนุนเพื่อพันธกิจสื่อสารองค์กรคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวนเงิน 500,000 บาท โดยมี รศ.ดร.ทพญ. ชิดชนก ลีธนกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และทีมบริหาร ร่วมรับมอบเงิน

 

      ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบคุณบริษัทไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดค่ะ

Search