ติดต่อเรา

    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

    โทรศัพท์: 0-7428-7517

    โทรสาร: 66-74-212922

    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.