คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดการแข่งขันเปตองการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

        คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมการแข่งขันเปตองการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางด้านทันตกรรม กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563  ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      การจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีขึ้น  เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรมของกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เช่น ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูสภาพด้วยกระดูกขากรรไกรและใบหน้าประดิษฐ์ ผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่ห่างไกลที่ต้องได้รับการรักษาทางทันตกรรม โดยการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ทันตกรรมเคลื่อนที่ เป็นต้น

     การแข่งขันแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ ทีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ 2 คน ค่าสมัครทีมละ 5,000 บาท ประเภททีมบุคคลทั่วไป ทีมละ 3 คน ค่าสมัครทีมละ 750 บาท   ประเภททีมบุคคลทั่วไป 3 คน (ดิวิชั่น 2 ) ค่าสมัครทีมละ 450 บาท และประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี ทีมละ 3 คน ค่าสมัครทีมละ 450 บาท

   ***สมัครล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้  จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ในเวลาราชการ และหน้างานภายในเวลา 10.00 น.  

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกฤษณะ พิมพ์พงศ์ สำนักงานกองทุนฯ โทร.07428-7511  http://www.dent.psu.ac.th/d100yfund      Facebook กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเปตองทุกท่าน กรุณาแต่งกายสุภาพโดยไม่มีสัญลักษณ์(โลโก้) ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบุหรี่ เนื่องจากเป็นการจัดในสถาบันการศึกษา