งานปฐมนิเทศนักศึกษาหลังปริญญา ปีการศึกษา 2561

    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาหลังปริญญา ปีการศึกษา 2561 กล่าวต้อนรับและให้โอวาทโดย รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา กรรมการบริหารหลักสูตร และผู้อำนวยโครงการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ต่อจากนั้นมีพิธีมอบเสื้อกาวน์ และถ่ายภาพร่วมกัน ภายในงานมีการให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาหลังปริญญา การวิจัย แนะนำโรงพยาบาลทันตกรรม ระบบโรงพยาบาลทันตกรรม การบรรยาย “เคล็ดไม่ลับ ทำไงให้ชีวิตชิว กับ 4 สาวชาว DENT PSU" และ "รุ่นพี่แนะนำรุ่นน้อง โดย 3 หนุ่ม 3 มุม" พร้อมสาธิตการใช้ฐานข้อมูลต่างๆ แก่นักศึกษาหลังปริญญา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์