ทันตกรรมพระราชทานร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดยะลา

         เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมออกหน่วยให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชน ณ โรงเรียน ตชด.พลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่นฯ ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย สงขลา