คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. รับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. รับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา

      คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 3952  สังกัดงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์

แชร์บทความนี้
Facebook
Twitter
Email

Search