ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล นักวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนาม บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด เพื่อพัฒนาโพรไบโอติกสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เชิงพาณิชย์

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล นักวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนาม บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด เพื่อพัฒนาโพรไบโอติกสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เชิงพาณิชย์
     เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาโพรไบโอติกสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เชิงพาณิชย์” โดยการสนับสนุนของ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ลงนามร่วมกับ นายไพรัช ธิติศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด นางสาวนาฏยา แบ่งลาภ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการและการตลาดบริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ร่วมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. รวี เถียรไพศาล หัวหน้าทีมวิจัยโครงการโพรไบโอติก และรองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน
 
      ขอขอบคุณ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาผลงานวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ ความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีระหว่างภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยในการนำผลงานวิจัยออกไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
 

Search