หลักสูตรปริญญาเอก

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

หลักสูตรร่วมบูรณาการที่มุ่งเน้นการผลิตนักวิจัยที่มีประสบการณ์สูงและมีผลงานทางวิชาการที่ ไดร้ับการตีพิมพ์ ให้มีความรู้ความสามารถขั้นสูงในการวิจยั  เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่แก้ปัญหาของประเทศได้  โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพช่องปาก โดยรู้จักคิดค้น ติดตามวิทยาการในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาและ บูรณะให้กลับเข้าสู่สภาพปกติให้มากที่สุดภายหลังการเกิดโรคอย่างมีประสิทธิภาพ   และมีคุณธรรมจริยธรรม