ข่าวประชาสัมพันธ์

นักวิจัยม.อ.เจ๋งคัด “จุลินทรีย์โพรไบโอติกสายพันธุ์ใหม่” แก้ฟันผุ สำเร็จครั้งแรกของโลก

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย น.ส.ทิพวัลย์ เวชการัณย์ ผอ.สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) เดินทางลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมผลงานการสนับสนุนผู้ประกอบการ สอว.เรื่อง “โพรไบโอติกสายพันธุ์ใหม่ (Probiotic)” กับทางเลือกใหม่ในการป้องกันฟันผุ ซึ่งพัฒนาโดย ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล และทีมนักวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ตัวอย่างภาพ Scan MicroCT

Search