ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทพญ.สุพิชชา ตลึงจิตร หัวหน้าทีมและ รศ.ดร.ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์ คณะเภสัชศาสตร์
ผศ.ดร.จิตตรียา ตันสกุล คณะวิทยาศาสตร์ และ อ.ทิติพร ณ นคร คณะวิทยาการจัดการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานนวัตกรรมสารยึดติดทางทันตกรรมที่ทนต่อการเสื่อมสภาพและต้านเชื้อแบคทีเรีย ในโครงการ Life Science Level Up Challenge 2020
หรือโครงการกิจกรรมส่งเสริมและบ่มเพาะกลุ่มนักวิจัยและบริษัท Startup
ด้านเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพรายใหม่ 2020 ซึ่งได้รับรางวัลจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ลาน Charoennakorn Hall , M Floor ICONSIAM

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
นักวิจัยม.อ.เจ๋งคัด “จุลินทรีย์โพรไบโอติกสายพันธุ์ใหม่” แก้ฟันผุ สำเร็จครั้งแรกของโลก

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย น.ส.ทิพวัลย์ เวชการัณย์ ผอ.สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) เดินทางลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมผลงานการสนับสนุนผู้ประกอบการ สอว.เรื่อง “โพรไบโอติกสายพันธุ์ใหม่ (Probiotic)” กับทางเลือกใหม่ในการป้องกันฟันผุ ซึ่งพัฒนาโดย ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล และทีมนักวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างภาพ Scan MicroCT

Search