เลือกภาษา

วิสัยทัศน์ " ส่งเสริมการวิจัยของบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งเน้นการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้และประเทศไทย "

cr.jpg
r1.jpg
r2.jpg
r3.jpg
r4.jpg
7.jpg
r6.jpg
p9.jpg
8.jpg
96.jpg
015929
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
44
77
253
15050
1404
1897
15929

Your IP: 54.198.92.22
2019-03-20 15:02
หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทร.074-28-7531, 074-28-7585
E-mail : dentpsu.grad@group.psu.ac.th

Search