รศ.ดร.ทพ.ณัฐวุฒิ  เทือกสุบรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็งเพื่อกะโหลกศรีษะใบหน้าและขากรรไกร เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัย ในงานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการทำงานในกระบวนการนิติบัญญัติ จัดโดย สกสว. ในระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2566 ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย  กรุงเทพมหานคร

Search