งานสื่อสารองค์กร

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริการของเรา

ข่าวสาร/ความรู้
workflow
เราฟังเสียงคุณ
แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดภาพและสื่อ

Be connected

สื่อสารองค์กร เชื่อมสายใย สร้างพลัง

ภาพถ่ายกิจกรรมในคณะ
ภาพถ่ายทางทันตกรรม

ประเมินภาพลักษณ์

Smart Dental School for the Benefit of Mankind

ขอเชิญชวนทุกท่านซื้อสติกเกอร์ไลน์

Squirrel Funny กระรอกฟันดีมีสุข

รายได้สมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Search