การบริจาค

การบริจาค

ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินได้ตาม 3 ขั้นตอน ดังนี้

CLICK ตรงนี้ แจ้งหลักฐานการโอนเงิน / ชื่อ / ที่อยู่ / โทร

Donation Form (#3)

หากต้องการใบเสร็จ กรุณากรอกแบบฟอร์ม เพื่อขอหลักฐานในการลดหย่อนภาษี

Search