กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์

สมเด็จย่าทรงพระเมตตา
ให้ปวงประชามีฟันดี

เติมยิ้มด้วยรัก

ร่วมบริจาค
เรื่องราวของผู้ป่วย
ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมระดมทุน
รายงานประจำปี

20 ปี แห่งการสร้างรอยยิ้ม

ขอเชิญชวนทุกท่านซื้อสติกเกอร์ไลน์

Squirrel Funny กระรอกฟันดีมีสุข

รายได้สมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Search