ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยโรคที่พบบ่อยในช่องปากและวิทยาการระบาด คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

  • โทรศัพท์: 0-7428-7589
  • โทรสาร: 0-7442-9878
  • Email: nuntiya.p@psu.ac.th

Search