งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับพันธกิจของคณะฯ

dent free WiFi
IT เปิดให้บริการ Computer Laboratory Room
ศูนย์รวมระบบสารสนเทศ

บริการระบบสารสนเทศ

เกี่ยวกับเรา

ประเมินความพึงพอใจ 2567
HOSxPXE FAQ
BCM
PDPA
แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยข้อมูล

Key Report

Center Printing Report

Work Flow

ศูนย์รวมสาระความรู้ด้านสารสนเทศ & Clip VDO

สรุปงานประจำปี

ผลงานในปี 2566
สรุปผลงานในปี 2565
สรุปผลงานในปี 2564
สรุปผลงานในปี 2563

Search