ติดต่อเรา

สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

  • โทรศัพท์: 0-7428-7600-1
  • Email: thanpitcha.s@hotmail.com

Search