กิจกรรมคุณภาพประจำเดือน

โรงเรียนทันตแพทย์คุณภาพ (ชั้นนำ) เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ %25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A8%2B200-300.jpg

พัฒนาคุณภาพองค์กร

DentPSU Strategic Organization Development System
การขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์
การติดตามงานเชิงพัฒนา
OKRs
รายงานประจำปี
ข้อมูลสารสนเทศ
Knowledge Management
Good Practice
คู่มือ/เอกสารเผยแพร่
Assessor

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

Programe2022
Dean Walk
QA For ฟัน
5 Minute Project Progress Report
ปฏิทินกิจกรรม
กิจกรรมที่ผ่านมา

Voice Of Customer

ความพีงพอใจ/ไม่พึงพอใจ/ความคาดหวัง

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สป.อว.
EdPEx สป.อว.
Logo
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
Logo
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
CHE QA Online

Search