บุคลากรดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2565

บุคลากรดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2565

บุลคลากรดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุวิท ทองแดง เจ้าหน้าที่หน่วยงานอาคาร วิศวกรรม และซ่อมบำรุง สายสนับสนุนด้านนวัตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2565 สายสนับสนุน ด้านนวัตกรรมดีเด่น และได้รับโล่เกียรติยศ ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ที่ผ่าน

Search