วิชาการ online เรื่อง “Odontogenic infection”

วิชาการ online เรื่อง “Odontogenic infection”

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. โครงการบริการวิชาการ online มาถึงเรื่องท้ายสุด แต่ไม่สุดท้ายสำหรับปีนี้ หัวข้อเรื่อง Odontogenic infection ทาง เฟสบุคไลท์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน

ท่านสามารถชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/DentPSU/videos/403851310852403

วิทยากร
ผศ.ทพ. ภาณุ สุภัทราวิวัฒน์
วิทยากร
อ.ทพญ. ดนัยา ศุภกาญจนกันติ

วิทยากร
ทพ. อธิภัทร เนาวกาลกุล

Search