วิชาการ online พิเศษ เรื่อง การให้บริการทันตกรรมในยุค fee schedule : ถอดบทเรียนจากการ audit

วิชาการ online พิเศษ เรื่อง การให้บริการทันตกรรมในยุค fee schedule : ถอดบทเรียนจากการ audit
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. CE Dent PSU ได้จัดวิชาการ online
เรื่อง “การให้บริการทันตกรรมในยุค fee schedule : ถอดบทเรียนจากการ audit”
ในครั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก ดร.ทพ.วิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 12 สงขลา  มาเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดทางเฟสบุคไลน์คณะทันตแพทยศาสตร์ และ เพจ CE Dent PSU 
ในครั้งนี้ ชมฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน  ไม่มีหน่วยกิจกรรม CE ค่ะ

ท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/CEDentPSU ค่ะ

ppt. ประกอบการบรรยาย

Search