Webinar ฐานข้อมูล DOSS

Webinar ฐานข้อมูล DOSS

📣ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าร่วมอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล DOSS
(Dentistry & Oral Science Source)
👨‍💻วิทยากรโดย “มนทกานติ จันทรวรินทร์”Sales Manager ,
EBSCO Information Service
⏰ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น
.📍ร่วมฟังผ่านช่องทาง Zoom✅สมัครร่วมอบรม https://bit.ly/3ALFhWt

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของที่ระลึกจากบริษัทที่เข้าร่วมอบรม

ผู้ได้รับของที่ระลึก ร่ม คลิกที่นี่

ผู้ที่ได้รับของที่ระลึก กระเป๋าผ้า คลิกที่นี่

Search