Web of Science : Session 2

Web of Science : Session 2

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ม.อ. ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา ร่วมฟังการอบรม “JCR” Session 2: Publishing Strategically for Research Impact using Journal Citation Reports ฟรี

📍Date: 1st Nov 2023, Wednesday

⏰Time: 2 – 3.15pm Bangkok time

📝Registration: https://kyl.psu.th/9SY7c

📌Overview

✅What’s new in JCR 2023?

✅Understanding other key metrics for journal evaluation beyond impact factor. And avoid the pitfalls of publishing in predatory journals

✅Best practices of using Journal Impact Factor and/or Journal Citation Indicator for journal evaluation.

✅Journal comparison and selection of best-fit journal to publish your research.

Search