“การใช้งานโปรแกรม iThenticate”

“การใช้งานโปรแกรม iThenticate”

>>หอสมุดคุณหญิงหลงฯ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ เข้าร่วมการอบรม “การใช้งานโปรแกรม iThenticate” เป็นโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ ซึ่งจัดในรูปแบบ Online & Onsite บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแบ่งการจัดการอบรมเป็น 2 รอบดังนี้

📌รอบที่ 1 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

รอบเวลา 9.00 – 12.00 น. (บรรยายภาษาไทย)

📌รอบที่ 2 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

รอบเวลา 9.00 – 12.00 น. (บรรยายภาษาอังกฤษ)

การอบรมออนไซต์ (On-site) ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ตึก LRC (ออนไซต์จำกัด 49 ท่านเท่านั้น)

📌📌ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ : https://link.psu.th/85G5h

(กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567)

Agenda🎯

– รู้จักกับโปรแกรม iThenticate

– Account Basic

– Managing files and folders

– File uploads

– The Similarity Report

– AI writing detection

– Q&A

Search