เปิดใช้งานโปรแกรม IiThenticate

เปิดใช้งานโปรแกรม IiThenticate

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ เปิดให้บริการโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ “โปรแกรม iThenticate” ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 บริการแก่คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และบัณฑิตศึกษา ม.สงขลานครินทร์

📌📌สามารถลงทะเบียนเพื่อเปิดสิทธิ์ใช้งานโปรแกรม iThenticate ได้ที่ : https://link.psu.th/PrsEe

Search