โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “Bone and Soft Tissue Management in Implant Surgery : Let’s Make It Happen!”

โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “Bone and Soft Tissue Management in Implant Surgery : Let’s Make It Happen!”

เมื่อวันที่ 16 – 17  มีนาคม 2566  การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และ บริษัท สตรอแมนน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “Bone and Soft Tissue Management in Implant Surgery : Let’s Make It Happe โรงแรม Phuket Marriott Resort & Spa, Nai Yang Beach  จังหวัดภูเก็ต

Search