โครงการอบรมทันตแพทยศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์มือใหม่ รุ่นที่ 1

โครงการอบรมทันตแพทยศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์มือใหม่ รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 19 -21 เมษายน 2566 งานการศึกษา ร่วมกับ CE Dent PSU คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ได้จัดโครงการอบรมทันตแพทยศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์ทันตแพทย์มือใหม่ รุ่นที่ 1 เรื่อง การเรียนการสอน (Teaching and Learning) เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ทันตแพทย์ มีองค์ความรู้ด้านทันตแพทยศาสตรศึกษา สามารถออกแบบบทเรียน และวางแผนการเรียนการสอน (course spec) และเขียนเอกสารเพื่อขอตำแหน่ง TPSF ได้ โดยมีอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมทั้งหมด 18 ท่าน ณ ห้อง Azure โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา

Search