ตู้รับคืนหนังสือ BOOK DROP

ตู้รับคืนหนังสือ BOOK DROP

ตู้รับคืนหนังสือห้องสมุดคณะฯ สำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่สะดวกขึ้นมาคืนที่ห้องสมุด ตั้งอยู่ที่ ชั้น B อาคาร 3

รายละเอียดการรับคืน

1.หนังสือที่ยืมจากห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์
2.เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับคืนหนังสือเวลา 9.00 น. และจะทำการ BOOK DROP
หนังสือที่เกินกำหนดส่งย้อนหลัง 1 วัน
3.หากมีค่าปรับเกินกำหนดส่ง ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอชำระค่าปรับ
ได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 5 อาคาร 3

ติอต่อเจ้าหน้าที่: 074-28-7539 เบอร์ภายใน 7539
ช่องทางออนไลน์ : FACEBOOK / Line Official

Search