กิจกรรมอบรมการสืบค้นข้อมูลสำหรับนทพ.ปี2

กิจกรรมอบรมการสืบค้นข้อมูลสำหรับนทพ.ปี2

ห้องสมุดจัดอบรมการสืบค้นข้อมูลสำหรับนทพ.ปี 2
วันอังคาร 27 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 14.00 น.
ห้องบรรยาย 2 ชั้น 6 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์

รูปกิจกรรม

Search