โปรแกรมคัดลอกผลงาน (Copyleaks)

โปรแกรมคัดลอกผลงาน (Copyleaks)

ประกาศ…แจ้งผู้ใช้บริการทุกท่าน

…เนื่องจากโปรแกรมการคัดลอกผลงาน (Copyleaks) จะใช้งานได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นี้ ขอให้ผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจสอบผลงานด้วยโปรแกรม Copyleaks ดำเนินการภายในวันดังกล่าวและเตรียมพบกับ โปรแกรมการคัดลอกผลงาน (iThenticate) เร็ว ๆ นี้ …

Search