สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จัดอบรม“แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice) และจริยธรรมการวิจัยกับเครื่องมือแพทย์”

สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จัดอบรม“แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice) และจริยธรรมการวิจัยกับเครื่องมือแพทย์”

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.65 สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จัดอบรม“แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice) และจริยธรรมการวิจัยกับเครื่องมือแพทย์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช ประธานชุดเครื่องมือแพทย์ คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (CREC) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM application

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถรับชมจาก วีดีโอย้อนหลัง: https://drive.google.com/file/d/1IoLBBT0u8VQXrvflkW6tbYC5l50JoP7q/view?usp=sharing

Search