ติดต่อเรา

สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 

ห้อง 1507 ชั้น 5 อาคาร 1

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7428-7734

Email : ethic.psudent@gmail.com

Search