ติดต่อเรา

สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

  • โทรศัพท์: 0-7428-7611
  • Email: atchara.th@psu.ac.th, ranida.a@psu.ac.th

Search