ขอแสดงความยินดีกับสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กับรางวัลการนำเสนอผลงานบนเวทีคุณภาพ PSU Quality Award

ขอแสดงความยินดีกับสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กับรางวัลการนำเสนอผลงานบนเวทีคุณภาพ PSU Quality Award

ขอแสดงความยินดีกับ สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ รางวัลการนำเสนอผลงานบนเวทีคุณภาพ (PSU Quality Award) มุ่งสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประเภท Research (แบบ Oral Presentation) เรื่อง การลดระยะเวลากระบวนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประเภท Expedited Reviews คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 จัดโดย ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

Search