สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วารที่ 8 (2565-2568)

สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วารที่ 8 (2565-2568)

สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน และประธานกรรมการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในโอกาสได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 8 (2565 – 2568)
.
.
#DENTPSU
#40ปีdentpsu#40yearswegrowtogether
#โรงเรียนทันตแพทย์คุณภาพเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
—-
🌐 Website : https://www.dent.psu.ac.th/dent
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/DentPSU
🔴 Instagram : https://www.instagram.com/dentpsu/
🟢 Line ID : dent-psu

Search