ผศ. ทพญ. ประพาฬศรี เรืองศรี
Asst. Prof. Praphansri Ruangsri, D.D.S., Grad.Dip.in Clin.Sc. (Periodontology), Dip.,Thai Board of Periodontology

+66-(0)7428-7571

praphansri.r@psu.ac.th


อนุมัติบัตร (ปริทันตวิทยา) ทันตแพทยสภา

ประกาศนียบัตรปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

ท.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

P. Rungsri, N.Akkarachaneeyakorn, M. Wongsuwanlert, S. Piwat, P. Nantarakchaikul, and R. Teanpaisan. Effect of fermented milk containing Lactobacillus rhamnosus SD11 on oral microbiota of healthy volunteers: A randomized clinical trial. Journal of Dairy Science Vol. 100 No. 10, 2017; 7780-7787

Search