อนุสาขาวิชาครอบและสะพานฟัน (Crown and Bridge)

ผศ. ดร. ทพ. ชัชวิน อังกุรวสพร
Asst. Prof. Dr. Chatcharwin Ungurawasaporn, D.D.S. Ph.D.

หัวหน้าอนุสาขาวิชาครอบและสะพานฟัน
Head of Subdisciplinary of Crown and Bridge

ศ. ทพ. บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล
Prof. Boonlert Kukiattrakoon, D.D.S.
M.Sc., Dip.,Thai Board of Prosthodontics

อ. ทพญ. กิรณา ขันติโกสุม
Kirana Kantikosum, D.D.S.

อ. ทพญ. พิชชาพร  โฆษะโก
Pichaporn Kosago, D.D.S.

Search