• 5 เมษายน 2021
  • 15:00
  • journal
  • 470

วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดเรซินที่ผลิตในประเทศไทย

Dental sealant material produced in Thailand
ชวกฤษ ถาพรธนวัต สุกัญญา เธียรวิวัฒน์
Chawagit Thaporntanawat Sukanya Tianviwat
fulltext

ทันตกรรมจัดฟันกับการสูญสลายของรากฟัน

Orthodontic treatment and root resorption
กิตติ์ภารัช กมลธรรม ชิดชนก ลีธนะกุล
Khitparat Kamoltham Chidchanok Leethanakul
fulltext

การหามิติแนวดิ่งของใบหน้าส่วนล่างโดยใช้การออกเสียงภาษาไทย

Establishing of vertical dimension by using Thai phonetics
ณัฐพล พินิจพรชัย สุพาณี บูรณธรรม
Nattapol Pinitpornchai Supanee Buranadham
fulltext

การปรับเทียบปริมาณแรงจากลวดเหลี่ยมทีเอ็มเอลูปรูปบัลบัสและลวดกลมทีเอ็มเอลูปรูปยูในการเคลื่อนฟันไปทางด้านริมฝีปาก

Calibration of proclined force produced by rectangular TMA® bulbous loops with conventional round TMA® U loops
ปริยากร ชัยมงคล อุดม ทองอุดมพร
Priyakorn Chaimongkol Udom Thongudomporn
fulltext

แนวทางการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันสำหรับการสบฟันผิดปกติประเภทที่ 2 สับดิวิชั่น

Treatment modality for Class II subdivision malocclusion
ชิดชนก ลีธนะกุล เกรียงไกร ไกรวัฒนพงศ์
Chidchanok Leethanakul Kriangkrai Kraiwattanapong
fulltext

การประเมินความจำเป็นในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

Assessment for orthodontic treatment need
รงรอง พรหมจันทร์ สุปาณี สุนทรโลหะนะกูล
Rongrong Promchan Supanee Suntornlohanakul
fulltext

จุดและระนาบอ้างอิงจากภาพรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้างเพื่อประเมินการเคลื่อนที่ของฟันตัดล่าง

The reference planes and points for cephalometric evaluation of lower incisor position changes
ธัญญา บำรุงศักดิ์ อุดม ทองอุดมพร
Thanya Bumrungsak Udom Thongudomporn
fulltext

Search