งานทำบุญเลี้ยงพระ 14 กพ 2567

งานทำบุญเลี้ยงพระ 14 กพ 2567

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาศขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และบำรุงพระพุทธศาสนาว่าด้วยการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร ปรารภเหตุต่างๆ ทั้งที่เป็นมงคล และอวมงคล จุดมุ่งหมายเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อความสิริมงคลแด่ผู้ถวายทาน และอุทิศบุญกุศลแด่บุพการีชน ดำรงตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีงาม

Link ภาพ https://home.mycloud.com/action/share/4a895fea-30e2-4b6c-bf59-ea0959d0cd44

Search