เอกสารบางรายการ จำกัดสิทธิ์เฉพาะบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้น
ผู้ใช้จะอ่านเนื้อหา หรือ download ได้ เมื่อ login PSU-gmail (เช่น รหัส นศ.@psu.ac.th) ที่ google.com  ไว้แล้ว

ภาพเครื่องมือรายการสถานะ
เครื่องทดสอบแรงอเนกประสงค์ (Universal testing machine)
Lloyd instruments, LRX-Plus, AMETEK Lloyd instruments Ltd., Hamphshire, UK
   – ข้อมูลพื้นฐานเครื่อง Universal testing machine (2 pages PDF)
   – คู่มือการใช้เครื่อง Lloyd LRX-plus และโปรแกรม Nexygen (78 pages PDF) PSU only
ใช้งานได้
เครื่องทดสอบความแข็งจุลภาค (Microhardness tester)
Mitutoyo, HM-211, Mitutoyo Corporation, Kanagawa, Japan
ข้อมูลพื้นฐาน Microhardness_Mitutoyo (4 pages pdf)
การใช้เครื่องวัดความแข็งจุลภาค Mitutoyo step by step (58 pages pdf) PSU only
วีดิโอ สาธิตวิธีวัดความแข็งแบบ Vickers ด้วยเครื่อง Microhardness tester (12.24 นาที Youtube) PSU only
ใช้งานได้
เครื่องมือทดสอบแรงกระแทก (Impact tester)
TMI, TMI52004, Testing Machine Inc. New Castle Delaware , USA
ข้อมูลพื้นฐาน เครื่อง impact tester (2 pages PDF)
การใช้เครื่องทดสอบการกระแทกอย่างง่าย (1 page PDF)
คู่มือการใช้เครื่องทดสอบแรงกระแทก (22 pages PDF) PSU only
Impact tester instruction manual (36 pages PDF) PSU only
ใช้งานได้
เครื่องมือวัดหาค่าสี (Spectrophotometer)
HunterLab, ColorQuest XE, Hunter Associates aboratory Inc., Virginia, USA
วีดิโอสาธิตการใช้เครื่องวัดสี ตอนที่ 1 (9.45 นาที Youtube) PSU only
วีดิโอสาธิตการใช้เครื่องวัดสี ตอนที่ 2 (12.27 นาที Youtube) PSU only
วีดิโอสาธิตการใช้เครื่องวัดสี ตอนที่ 3 (11.46 นาที Youtube) PSU only
ใช้งานได้
เครื่องทดสอบความหยาบ-ละเอียดของผิววัสดุ (Profilometer)
Surfcorder, SE2300, Kosaka Laboratory Ltd, Tokyo, Japan
ข้อมูลพื้นฐาน เครื่อง profilometer (2 pages PDF)
คู่มือการใช้ profilometer-step-by-step (57 pages PDF) PSU only
Operation an Instruction manual (77 pages PDF) PSU only
ใช้งานได้
กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ (Stereoscopic microscope)
Nikon, smz1500, Nikon Instech Co.,Ltd., Tokyo, Japan
ข้อมูลพื้นฐาน กล้อง stereoscopic (2 pages PDF)
การใช้กล้องจุลทรรศน์ stereoscopic เบื้องต้น (2 pages PDF)
วีดิโอสาธิตการใช้กล้องจุลทรรศน์สามมิติ (12.24 นาที youtube) PSU only
ใช้งานได้
กล้องจุลทรรศน์แบบวัดระยะความยาว (Measuring microscope)
Nikon, MM-400, Nikon Corporation, Tokyo, Japan
ข้อมูลพื้นฐาน กล้อง Measuring microscope (2 pages PDF)
ใช้งานได้
เครื่องวัดการกัดกร่อน (Potentiostats/Galvanostats)
Metrohm Autolab, PGSTAT 12, Metrohm Autolab B.V.,Utrecht, The Netherlands
ข้อมูลพื้นฐาน เครื่อง Potentiostats/Galvanostats (2 pages PDF)
พักการใช้งาน
เครื่องวัดความเครียด อุณหภูมิและสัญญานไฟฟ้าจากวัตถุ (Data Aquisition Instrument)
National Instruments, Sc-2345, National Instruments Corporation, Austin,Texas,USA
ข้อมูลพื้นฐาน เครื่อง Data Acquisition (2 pages PDF)
พักการใช้งาน
เครื่องตัดชิ้นงานชนิดละเอียด (Precision saw)
Buehler, ISOMET 4000, Buehler Ltd., Lake Bluff, Illinois, USA
ข้อมูลพื้นฐาน เครื่องตัดชิ้นงานละเอียด ISOMET 4000 (2 pages PDF)
ใช้งานได้
เครื่องตัดชิ้นงานแบบละเอียด (Specimen cutting machine)
Buehler, ISOMET 1000, Buehler Ltd., Lake Bluff, Illinois, USA
การตัดฟันด้วยเครื่องตัด Isomet ตอนที่ 1 (8.59 นาที) PSU only
การตัดฟันด้วยเครื่องตัด Isomet ตอนที่ 2 (11.58 นาที) PSU only
การตัดฟันด้วยเครื่องตัด Isomet ตอนที่ 3 (10.27 นาที) PSU only
การตัดฟันด้วยเครื่องตัด Isomet ตอนที่ 4 (14.34) PSU only
ใช้งานได้
เครื่องตัดชิ้นตัวอย่างความเร็วช้า (Low speed cutting Machine)
JeanWirtz, CUTO I, Wirtz-Buehler GmbH, Düsseldorf, Germany
ข้อมูลพื้นฐาน เครื่องตัดชิ้นงาน CUTO I (2 pages PDF)
ใช้งานได้
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบร้อนเย็นเป็นจังหวะ (Thermocycler I)
KMITL, CWB332, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang ,Bangkok, Thailand
ข้อมูลพื้นฐาน เครื่อง Thermocycler I (2 pages PDF)
วิธีปรับอุณหภูมิอ่างน้ำร้อน-อ่างน้ำเย็น
ใช้งานได้
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบร้อนเย็นเป็นจังหวะ (Thermocycler II)
KMITL, CWB332R, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang ,Bangkok, Thailand
วิธีปรับอุณหภูมิอ่างน้ำร้อน-อ่างน้ำเย็น
ใช้งานได้
เครื่องบดและผสมสาร (Mixer mill)
Retsch, Mixer mill MM 301, RetschGmbh & Co.KG, Düsseldorf, Germany
ข้อมูลพื้นฐาน เครื่องบดและผสมสาร (2 pages PDF)
ใช้งานได้
เครื่องขัดแบบจานหมุน (Rotary grinding machine)
Buehler, Metaserve, Buehler Ltd., Lake Bluff, Illinois, USA
ข้อมูลพื้นฐาน เครื่องขัด Buehler (1 page PDF)
คู่มือการใช้เครื่องขัด Buehler step by step (17 pages PDF) – PSU only
ใช้งานได้
เครื่องทดสอบความสึกกร่อนเนื่องจากการแปรง (Tooth brushing simulator)
TBS, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang ,Bangkok, Thailand
วีดิโอสาธิตการใช้เครื่องแปรงฟัน ตอนที่ 1 (14.56 นาที) PSU only
วีดิโอสาธิตการใช้เครื่องแปรงฟัน ตอนที่ 2 (13.14 นาที) PSU only
ใช้งานได้
เครื่องวัดการสึกจากการขัดถู (Chewing simulator)
SD Mechatronik, CS-4.4 Professional, SD Mechatronik GmbH, Germany
ขั้นตอนการใช้เครื่อง Chewing simulator เบื้องต้น
วีดิโอสาธิตการใช้งานแบบไม่วัดการสึก Part 1 (14.54 นาที) PSU only
วีดิโอสาธิตการใช้งานแบบไม่วัดการสึก Part 2 (14.26 นาที) PSU only
การใช้ปืนหยอดจาระบี (2 pages PDF) – PSU only
วัสดุสิ้นเปลือง specimen holder และ antagonist (Staff only)
ใช้งานได้
เครื่องวัดความหยาบผิวชิ้นงานแบบ 3 มิติ (3d profilometer)
Keyence, VR6200, Keyence Coropration, Japan
VR-6000 Analyzer Reference Manual (264 pages PDF) – PSU only
ใช้งานได้
เครื่องขึ้นรูปสามมิติ (3d printer)
Anet, E5, Anet Technology Co., Ltd., China
การตั้งค่า sensor และความสูง bed-nozzle (6 pages PDF) – PSU only
ใช้งานได้
เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดวัดความเปลี่ยนน้ำหนักอย่างรวดเร็ว (Analytical balance)
Mettler, AE200, Mettler Toledo, USA
วิธี calibrate เครื่องชั่ง Mettler AE200 (2 pages PDF) – PSU only
ใช้งานได้
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Incubator)
Memmert, BE500, Memmert GmbH + Co. KG, Germany
BE-500 Memmert Incubator Operating instruction (36 pages PDF) – PSU only
ใช้งานได้

Search