ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการของสาขาวิชา

สืบค้น Web of Science (ISI) Quartile ได้ที่ Link

Year 2023 (พ.ศ.2566)
1. Paweena Kongkon, Wiwat Pichayakorn, Sasiwimol Sanohkan. Evaluation of in vivo bond strength and skin irritation test for new skin adhesive. Journal of Oral Biology and Craniofacial Research. 13 (2023) 731–738.
2. Charoenphol, K., Peampring, C. Fit Accuracy of Complete Denture Base Fabricated by CAD/CAM Milling and 3D-Printing Methods. European Journal of Dentistry. Eur J Dent. 2023; 17(03): 889-894.
2. Kongkiatkamon, S., Rokaya, D., Kengtanyakich, S., Peampring, C. Current classification of zirconia in dentistry: an updated review. PeerJ. Volume 11:2023 Article number e15669
4. Kengtanyakich, S., Peampring, C. Effect of Hydrothermal Degradation on Flexural Fatigue Strength of Various Cubic-Containing Translucent Zirconia. European Journal of Dentistry, 2023: 17(3), pp.777–783.
5. Sombun, S., Ongthiemsak, C. In vitro study of the accuracy and efficiency of wireless intraoral scanners at various battery levels. Journal of Dentistry, 138, 104686, 2023.
6. Piangkwan Saiprasert, Chittreeya Tansakul, Arthit Pikulngam, Prompat Promphet, Supawadee Naorungroj, Somjin Ratanasathien, Juthatip Aksornmuang and Supitcha Talungchit. Novel hydrolytic resistant antibacterial monomers for dental resin adhesive. Journal of Dentistry, 135(2023), 104597.
7. Thammajaruk, P., Buranadham, S., Prasansuttiporn, T., Guazzato, M. Influence of a Novel Lithium Disilicate Coating on Composite-Zirconia Bonding and Bond Characterization. International Journal of Prosthodontics, 2023. 36(2), pp. 172–180.
8. Petposri, S., Thuaksuban, N., Buranadham, S., Suwanrat, T., Punyodom, W., Supphaprasitt, W. Physical Characteristics and Biocompatibility of 3D-Printed Polylactic-Co-Glycolic Acid Membranes Used for Guided Bone Regeneration. Journal of Functional Biomaterials, 2023:14(5), 275.
9. Angnanon, W., Thammajaruk, P., Guazzato, M. Effective luting agents for glass-fiber posts: A network meta-analysis. Dental Materials. 2023 (article in press)
10. Thammajaruk, P., Guazzato, M., Naorungroj, S. Cleaning methods of contaminated zirconia: A systematic review and meta-analysis. Dental Materials, 2023, 39(3), pp. 235–245.


Year 2022 (พ.ศ.2565)

1. Suchada Kongkiatkamon and Chaimongkon Peampring. Effect of Speed Sintering on Low Temperature Degradation and Biaxial Flexural Strength of 5Y-TZP Zirconia. Molecules 2022, 27(16), 5272. (scopus / ISI Q2)
2. Primprapa Kanjanasavitree, Putsadeeporn Thammajaruk, Massimiliano Guazzato. Comparison of different artificial landmarks and scanning patterns on the complete-arch implant intraoral digital scans. Journal of Dentistry, Volume 125, October 2022. (scopus / ISI Q1)
3. Putsadeeporn Thammajaruk, Supanee Buranadham, Massimiliano Guazzato, Michael V.Swain. Influence of ceramic-coating techniques on composite-zirconia bonding: Strain energy release rate evaluation. Dental Materials, Volume 38, Issue 2, February 2022, Pages e31-e42. (Scopus / ISI Q1)
4. Sakaorat Pattamavilai and Chakree Ongthiemsak. Accuracy of intraoral scanners in different complete arch scan patterns. Journal of Prosthetic Dentistry, 2022, Article in press (Scopus / ISI Q1)
5. Sirianothaikul, P., Plooksawasdi, W., Aksornmuang, J. Effect of Cementation Materials and Sonic Application on Push-Out Bond Strength of Fiber Posts to Root Canal Dentin. Journal of International Dental and Medical Research. 2022, 15(2), pp. 472-478. (Scopus)
6. Iemsaengchairat, R., Aksornmuang, J. Fracture resistance of thin wall endodontically treated teeth without ferrules restored with various techniques. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry. 2022, 34(4), pp. 670-679. (Scocus  /ISI Q2)
7. Naorungroj, S., Talungchit, S., Tanthai, K., Tantipichiankul, B, Klawpai, R, Sittiyuno, K., Aompornnararat, K. Self-perception oral malodor and risk predictors in a group of Thai dental patients. Journal of International Dental and Medical Research. 2022 : 15(2), 802-808. (Scopus)
8. Amornvit, P., Rokaya, D., Sapkota, D., Sanohkan, S. Oral and Craniofacial Anomalies of Fraser Syndrome:Prosthetic Management. Kathmandu University medical journal (KUMJ), 2022, 20(79), pp.391–395 (Scopus)
9. Charoenphol, K., Peampring, C. An in Vitro Study of Intaglio Surface, Periphery/Palatal Seal Area, and Primary Bearing Area Adaptation of 3D-Printed Denture Base Manufactured in Various Build Angles.
International Journal of Dentistry. Volume 2022, Article number 3824894.
10. Kongkiatkamon, S., Peampring, C. Comparison of Regular and Speed Sintering on Low-Temperature Degradation and Fatigue Resistance of Translucent Zirconia Crowns for Implants: An In Vitro Study.
Journal of Functional Biomaterials. 2022; 13(4), 281.
11. Pattamavilai, S., Ongthiemsak, C. Accuracy of intraoral scanners in different complete arch scan patterns. Journal of Prosthetic Dentistry. 2022 (article in press)


Year 2021 (พ.ศ.2564)

1. P. Amornvit, D. Rokaya, C. Peampring and S. Sanohkan, Confocal 3d optical intraoral scanners and comparison of image capturing accuracy Computers Materials & Continua, vol. 66, no.1, pp. 303–314, 2021. (scopus / ISI Q2)
2. Klaisiri, A., Krajangta, N., Peampring, C., Sriamporn, T., Thamrongananskul, N., Neff, A., Pitak-Arnnop, P. Shear Bond Strength of Different Functional Monomer in Universal Adhesives at the Resin Composite/Base Metal Alloys Interface. Journal of International Dental and Medical Research, 2021, 14(1), pp. 187–191. (scopus)
3. Thammajaruk, P., Buranadham, S., Guazzato, M., Wang, Y. Shear Bond Strength of Composite Cement to Lithium-Disilicate Glass-coated Zirconia Versus Alumina Air-abraded Zirconia. Journal of adhesive dentistry, 2021, 23(3), pp. 267–275. (scopus / ISI Q3)
4. Aksornmuang, J., Tiangtrong, J. Shear bond strength and optical properties of resin composite-layered provisional poly(Methyl methacrylate) (pmma). Open Dentistry Journal, 2021, 15(1), pp. 176–183. (scopus)
5. Suwan Choonharuangdej, Theerathavaj Srithavaj and Panita Chantanawilas. Lemongrass-Incorporated Tissue Conditioner with Adjustable Inhibitory Effect Against Candida albicans: An In Vitro Study. The International Journal of Prosthodontics. doi: 10.1167/ijp.6876 accepted May 27, 2021. (scopus / ISI Q4)
6. Chakree Ongthiemsak, Panita Chantanawilas, Kanwara Vilamas, Jiroj Maharat, Chutatip Losithong, Tanchanok Raknganchang, Thanyaphurt Utamavatin, Bussara Pongsermsuk. Color Analysis and Tooth Shades among Maxillary Anterior Teeth and Premolars in Thai Population. The Journal of The Dental Association of Thailand. 2021:71(2):102-110. (TCI กลุ่มที่ 2)
7. Kaewbuasa, N. and Ongthiemsak, C. Effect of different arch widths on the accuracy of three intraoral scanners. Journal of Advanced Prosthodontics. 2021:13(4):205-215. (scopus / ISI Q4)
8. Amornvit P, Rokaya D and Sanohkan S. Comparison of Accuracy of Current Ten Intraoral Scanners. BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL. Article Number: 2673040 Published: Sep 13 2021. (scopus / ISI Q3)
9. Kongkon, P; Pichayakorn, W and Sanohkan, S. Novel Deproteinized Natural Rubber Latex Adhesive Used in Extraoral Maxillofacial Prostheses. SAINS MALAYSIANA. 2021, 50 (11) ,3383-3394. (scopus / ISI Q4)
10. Peampring, C, Kengtanyakich, S. Surface Roughness and Translucency of Various Translucent Zirconia Ceramics after Hydrothermal Aging. European Journal of Dentistry, 2021. (Article published online : 2021-12-10) (scopus)


Year 2020 (พ.ศ.2563)

1. Pokpong Amornvit , Sasiwimol Sanohkan , and Chaimongkon Peampring. Studying the Optical 3D Accuracy of Intraoral Scans: An In Vitro Study. Journal of Healthcare Engineering. 2020: Article ID 5739312, 1-9.(scopus / ISI Q2)
2. Putsadeeporn Thammajaruk, Markus B. Blatz, Supanee Buranadham, Massimiliano Guazzato, Yu Wang. Shear bond strength of composite cement to alumina-coated versus tribochemical silica-treated zirconia. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2020; 105 (May 2020, Article 103710): 1-6. (scopus / ISI Q2)
3. Dittaya Charoenkijkajorn, Sasiwimol Sanohkan. The Effect of Nano Zinc Oxide Particles on Color Stability of MDX4-4210 Silicone Prostheses. European Journal of Dentistry. Published online: 2020-09-08.(scopus)
4. Kengtanyakich, S., Peampring, C., An experimental study on hydrothermal degradation of cubic-containing translucent zirconia. Journal of Advanced Prosthodontics, 2020, 12(5), pp. 265–272.(scopus / ISI Q3)
5. Karawatthanaworrakul, J., Aksornmuang, J. Effect of post-polymerization microwave treatment on mechanical properties and dimensional change of provisional self-cure PMMA. Journal of International Dental and Medical Research, 2020, 13(1), pp. 29–35. (scopus)
6. Petkosit, P and Sanohkan, S. The Effect of Curing Pressure on Shear Bond Strength of Zirconia to Resin Cement. OPEN DENTISTRY JOURNAL. 2020, 15 , 410-416.(scopus / ISI Q3)


Year 2019 (พ.ศ.2562)
1. Thammajaruk, PutsadeepornBuranadham, Supanee; Thanatvarakorn, Ornnicha; et al. Influence of glass-ceramic coating on composite zirconia bonding and its characterization. DENTAL MATERIALS, 2019; 35(1): 105-113.(scopus / ISI Q1)
2. ชนานาถ ไชยดิษกุล, สุพาณี บูรณธรรม. คุณสมบัติของปลาสเตอร์หินประเภทที่ 3 ที่ผสมสารละลายโพแทสเซียมซัลเฟต หรือโพแทสเซียมคลอไรด์. ว.ทันต.สงขลานครินทร์, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2562 หน้า 40-55.(TCI)
3. นารินทร์ แก้วบัวสา, ศศิวิมล เสนาะกรรณ์. ฟันเทียมคร่อมรากฟันเทียมในผู้ป่วยเอกโตเดอร์มัลดิสเพลเซียที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ : รายงานผู้ป่วย. ว.ทันต.สงขลานครินทร์, ปี ที่ 7ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2562 หน้า 56-70.(TCI)
4. ชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์, ไพฑูรย์ ดาวสดใส, กมลพันธ์ เนื่องศรี. ผลของความแข็งผิววัสดุปรับสภาวะเนื้อเยื่อหลังจากการใส่สารสกัดน้ำมันหอมระเหยตะไคร้. ว.ทันต.สงขลานครินทร์, ปีที่ 7ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2562 หน้า 71-83.(TCI)
5. ธโนวิทย์ สุทธิกลัด, ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง. ประสิทธิผลของการเทียบสีฟันของเครื่องสแกนในช่องปากและเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์. ว.ทันต.สงขลานครินทร์, ปีที่ 7ฉบับที่ 1มกราคม–มิถุนายน 2562 หน้า 107-118. (TCI)
6. Pokpong Amornvit, Dinesh Rokaya, Sasiwimol Sanohkan. Applications of PEEK in Implant Retained Finger Prosthesis. Journal of International Dental and Medical Research. 2019: 12 (4): 1609-1609.(scopus)
7. Pokpong Amornvit, Sasiwimol Sanohkan. The Accuracy of Digital Face Scans Obtained from 3D Scanners: An In Vitro Study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2019: 16(24): 5061.(scopus / ISI Q1)


Year 2018 (พ.ศ.2561)
1. Thammajaruk, Putsadeeporn; Inokoshi, Masanao; Chong, Shanley; et al. Bonding of composite cements to zirconia: A systematic review and meta-analysis of in vitro studies. JOURNAL OF THE MECHANICAL BEHAVIOR OF BIOMEDICAL MATERIALS, 2018; 80: 258-268. (scopus / ISI Q3)
2. Thammajaruk, PutsadeepornBuranadham, Supanee; Thanatvarakorn, Ornnicha; et al. Influence of Nano-structured Alumina Coating on Composite-Zirconia Bonding and its Characterization. JOURNAL OF ADHESIVE DENTISTRY, 2018; 20(3): 233-242 (scopus / ISI Q3)
3. Thammajaruk, Putsadeeporn; Inokoshi, Masanao; Chong, Shanley; et al. Bonding of composite cements to zirconia: A systematic review and meta-analysis of in vitro studies. JOURNAL OF THE MECHANICAL BEHAVIOR OF BIOMEDICAL MATERIALS, 2018; 80: 258-268.(scopus / ISI Q2)
4. Likitmongkolsakul, U., Smithmaitrie, P., Samruajbenjakun, B., Aksornmuang, J. Development and Validation of 3D Finite Element Models for Prediction of Orthodontic Tooth Movement. International Journal of Dentistry, 2018, 2018, 4927503 (scopus / ISI Q…)
5. ณัฐพล พินิจพรชัย สุพาณี บูรณธรรม. การหามิติแนวดิ่งของใบหน้าส่วนล่างโดยใช้การออกเสียงภาษาไทย. ว.ทันต.สงขลานครินทร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2561, หน้า 26-56. (TCI2)


Year 2017 (พ.ศ.2560)
1. Aksornmuang, Juthatip; Chuenarrom, Chanya; Chittithaworn, Natjira. Effects of various etching protocols on the flexural properties and surface topography of fiber-reinforced composite dental posts. DENTAL MATERIALS JOURNAL, 2017: 36(5): 614-621. (scopus / ISI Q3)
2. อัศวิน หวังเกียรติขจร, จักรี องค์เทียมสัคค์. การบูรณะฟันในคนไข้ที่เป็นแผ่นรองข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนชนิดเข้าที่ได้เอง. ว.ทันต.สงขลานครินทร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2560, หน้า 57-67. (TCI2)
3. Sasiwimol Sanohkan, Boonlert Kukiattrakoon, Chaimongkon Peampring. Tensile bond strength of facial silicone and acrylic resin using different primers. Journal of Orofacial Sciences. 2017: 9 (1): 48-51. (scopus)
4. Chaimongkon PeampringJuthatip Aksornmuang, and Sasiwimol Sanohkan. In vitro fracture resistance of composite-resin-veneered zirconia crowns. Journal of Conservative Dentistry. 2017: 20 (4): 225–229. (scopus)


Year 2016 (พ.ศ.2559)
1. สุพาณี บูรณธรรม, กุลธิดา บัวทอง, ชนินทร์ จิตติถาวร, นุสรา ศรีแสง, วรพงศ์ สิชฌน์เศรษฐ์. การพัฒนาปูนปลาสเตอร์เพื่อใช้ในการยึดชิ้นหล่อเข้ากับกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง. ว.ทันต.สงขลานครินทร์, 2559; 4(2): 14-27.
2. สุพาณี บูรณธรรมณัฐจิรา จิตติถาวร, ณัฐธิดา ตรีรัตนพันธ์, ธนพร อุดมวิทยาไกร, บุษดี กังสังข์, พจนลักษณ์ เก้าเอี้ยน, พรนลัท เหมไพบูลย์,  สุพรรษา พงศ์ติวัฒนากุล. ประสิทธิภาพของวิธีต่างๆในการคงความนิ่มของวัสดุปรับภาวะเนื้อเยื่อสองชนิด. ว.ทันต.สงขลานครินทร์, 2559; 4(1): 30-50.
3. จักรี องค์เทียมสัคค์ ไพฑูรย์ ดาวสดใส จรรยา ชื่นอารมณ์ พจนรรถ เบญจกุล. แนวทางการควบคุมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำเพื่อลดการเสี่ยงฟันสึกของผู้ใช้บริการ ว.ทันต.สงขลานครินทร์,  4(2):1-13, 2559.
4. จักรี องค์เทียมสัคค์, ไพฑูรย์ ดาวสดใส, จรรยา ชื่นอารมณ์. ค่าพีเอชวิกฤติของน้ำในสระว่ายน้ำต่อความเสี่ยงฟันสึก. ว.ทันต.สงขลานครินทร์,  4(2):28-36, 2559.


Year 2014 (พ.ศ.2557)
1. Peampring, Chaimongkon. Restorative management using hybrid ceramic of a patient with severe tooth erosion from swimming: a clinical report. JOURNAL OF ADVANCED PROSTHODONTICS, 2014: 6 (5): 423-426.
2. Chanya ChuenarromPaitoon Daosodsai, Pichate Charoenphol. Effect of excessive trichloroisocyanuric acid in swimming pool water on tooth erosion. Songklanakarin J. Sci. Technol. 36 (4), 445-450, Jul. – Aug. 2014.
3. พิมพ์วิภา เศรษฐวรพันธ์ ทรงชัย ฐิตโสมกุล ไพฑูรย์ ดาวสดใส. คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมทั้งปากและความ สัมพันธ์กับคุณภาพฟันเทียมและประสิทธิภาพการบดเคี้ยวที่ประเมินด้วยดัชนี OHIP-EDENT ในรูปแบบภาษาไทย. ว.ทันต. 64:26-46, 2557.
4. Panita Chantanawilas, Supanee Buranadham, Kamonphan Nuangsri, Chaimongkon Peampring. Mechanical fatigue of monolithic all-ceramic crowns in vitro. Songkanakarin Dent. J. Vol.2:No.2 July-December 2,2014.


Year 2013 (พ.ศ.2556)
   1. Charoonpatrapong-Panyayong, K., Chanchayanon, B., Panyayong, W. Heat stress induces both apoptosis and necrosis in normal human osteoblasts without heat shock protein-60 (HSP60) release. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2013, 35 (2) , pp. 123-129
2. Peampring CSanohkan S. Effect of Thermocycling on Flexural Strength and Weibull Statistics of Machinable Glass–Ceramic and Composite Resin. Journal of Indian Prosthodontist Society, 2013: 14 (4): 376-380.
3. Sanohkan S, Kukiattrakoon B, Larpboonphol N, Sae-Yib T, Jampa T, Manoppan S. The effect of various primers on shear bond strength of zirconia ceramic and resin composite. Journal of Conservative Dentistry, 2013: 16 (6): 499-502.


Year 2012 (พ.ศ.2555)
     1. Sanohkan S, Urapepon S, Harnirattisai C, Sirisinha C, Sunintaboon P. Shear bond strength between autopolymerizing acrylic resin and Co-Cr alloy using different primers. Dental Materials Journal, 31(5):765-771, 2012.
2. พิเชษฐ์ เจริญผล จรรยา ชื่นอารมณ์ ไพฑูรย์ ดาวสดใส พจนรรถ เบญจกุล.การออกแบบและสร้างเครื่องพีเอชไซคลิ่งอัตโนมัติเพื่อศึกษาการสึกของฟัน. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 15(1):61-66, 2555. 


Year 2011 (พ.ศ.2554)
     1. Juthatip Aksornmuang, Masatoshi Nakajima, Pisol Senawongse, Junji Tagami Effects of C-factor and resin volume on the bonding to root canal with and without fibre post insertion. J Dent 2011:39(6);422-429.
2. Aksornmuang J. Resin Composites for Post Cementation and Core Build-up. In: Calhoun FC, editor. Dental Composites. New York, NY: Nova Sciences Publisher; 2010:1-45**  [*Book chapter*]
3. Pojjanut Benjakul, Chanya Chuenarrom. Association of dental enamel loss with pH and titratable acidity of beverages.  J Dent Sci, 2011:6;129-133.
4. Pojjanut Benjakul, Paruhat Prommontri, Chanya Chuenarrom, and Ureporn Leggat. Effects of sour curry temperature with fermented shrimp paste on surface hardness of tooth enamel. Songklanakarin J. Sci. Technol.33 (4),419-423 ,Jul-Aug 2011.


Year 2010 (พ.ศ.2553)
     1. Chuenarrom CBenjakul P. Dental Erosion Protection by Fermented Shrimp Paste in Aciฤdic Food. Caries Res. 2010:44:20-23.
     2. Suwanna Jitpukdeebodintra, Chanya Chuenarrom, Chicha Muttarak, Pakchisa Khonsuphap, Sumana Prasattakarn. Effects of 1.23% acidulated phosphate fluoride gel and drinking yogurt on human enamel erosion, in vitro. Quint Inter. 2010:41(7), 595-604.
     3. Chanya ChuenarromPaitoon Daosodsai, Pojjanut Benjakul. Erosive potential of low pH swimming pool water on dental enamel. J Health Res. 2010, 24(2):91-94.


Year 2009 (พ.ศ.2552)
     1. Aksornmuang J, Nakajima M, Panyayong W, Tagami J. Effects of photocuring strategy on bonding of dual-cure one-step self-etch adhesive to root canal dentin. Dent Mater J. 2009 Mar;28(2):133-41.
2. Chanya Chuenarrom, Pojjanut BenjakulPaitoon Daosodsai. Effect of Indentation Load and Time on Knoop and Vickers Microhardness Tests for Enamel and Dentin. Mater Res. 2009,12(4):473-476.
3. จรรยา ชื่นอารมณ์ การวัดเส้นทแยงมุมของความแข็งจุลภาคแบบนู้พและแบบวิกเกอร์สบนผิวเคลือบ ฟัน ว.ทันต. 59:173-179, 2552.


Year 2008 (พ.ศ.2551)
1. Nayif MM, Nakajima M, Aksornmuang J, Ikeda M, Tagami J. Effect of adhesion to cavity walls on the mechanical properties of resin composites. Dent Mater. 2008 Jan;24(1):83-9. Epub 2007 Apr 19.
2. Aksornmuang J. Bonding to Endodontically Treated Teeth: A Benefit of Fiber Post. Journal of Thai Operative Dentistry Society, 2008; 8(2): 45-51.
3. Aksornmuang J, Nakajima M, Foxton RM, Panyayong W, Tagami J.Regional bond strengths and failure analysis of fiber posts bonded to root canal dentin.Oper Dent. 2008 Nov-Dec;33(6):636-43.
4. Chanya ChuenarromPojjanut Benjakul. Comparison between a profilometer and a measuring microscope for measurement of enamel erosion. J Oral Sci 50(4):475-479, 2008.


Year 2007 (พ.ศ.2550)
     1. Aksornmuang J, Nakajima M, Foxton RM, Tagami J. Mechanical properties and bond strength of dual-cure resin composites to root canal dentin. Dent Mater. 2007 eb;23(2):226-34. Epub 2006 Feb 21
2. Hosaka K, Nakajima M, Yamauti M, Aksornmuang J, Ikeda M, Foxton RM, Pashley DH, Tagami J. Effect of simulated pulpal pressure on all-in-one adhesive bond strengths to dentine. J Dent. 2007 Mar;35(3):207-13. Epub 2006 Sep 20
3. Hosaka K, Nakajima M, Monticelli F, Carrilho M, Yamauti M, Aksornmuang J, Nishitani Y, Tay FR, Pashley DH, Tagami J. Influence of hydrostatic pulpal pressure on the microtensile bond strength of all-in-one self-etching adhesives. J Adhes Dent. 2007 Oct;9(5):437-42.
4. Siriwan Chunmuang, Suwanna Jitpukdeebodintra, Chanya Chuenarrom and Pojjanut Benjakul. Effect of xylitol and fluoride on enamel erosion in vitro. Journal of Oral Science, Vol 49, No.4 293-297, 2007.
5. Wijittra Soatthiyanont, Sittichai Koontongkaew, Chanya ChuenarromPojjanut Benjakul. The Comparison of Different Cleansing Methods on Acid Eroded Teeth. J Dent Assoc Thai 57:206-211, 2007.
6. Chotprasert N, Srithavaj T, Sanohkan S, Visuttiwattanakorn S. Implant Retained Orbital Prosthesis Using Console Abutment: a case report. Mahidol Dent. J. Vol.27(3), 2007,231-236.
7. ศศิวิมล เสนาะกรรณ์, สุพาณี บูรณธรรม, เล็กสีคง. การเสริมความแข็งแรงฐานฟันเทียมอะคริลิก ด้วยเส้นใยไหม J Dental MAHIDOL DENT.J. 2007 ; 27(3): 195-204


Year 2006 (พ.ศ.2549)
     1. Aksornmuang J, Nakajima M, Foxton RM, Tagami J. Effect of prolonged photo-irradiation time of three self-etch systems on the bonding to root canal dentine. J Dent. 2006 Jul;34(6):389-97. Epub 2005 Oct 19.
2. Aksornmuang J, Nakajima M, Foxton RM, Tagami J. Regional bond strengths of a dual-cure resin core material to translucent quartz fiber post. Am J Dent. 2006 Feb;19(1):51-5.
3. Srithavaj T, Wijitworawong A, Kharel A, Sanohkann S, Santawisuk W. Attachment use in designing a stable facial prosthesis: A new clinical and technical report. Mahidol Dent. J. Vol.26, 2006, 337-343.
4. Srithavaj T, Chotprasert N, Wijitworawong A, Hovichitr W, Sanohkann S. Restoration of large facial prosthesis with a connection to the intraoral prosthesis: A case report. Mahidol Dent. J. Vol.26, 2006, 351-359.


Year 2005 (พ.ศ.2548)
     1. Aksornmuang J, Nakajima M, Foxton RM, Tagami J. Regional bond strength of four self-etching primer/adhesive systems to root canal dentin. Dent Mater J. 2005 Jun;24(2):261-7.
2. Ongthiemsak C, Mekayarajjananonth T, Winkler S, Boberick KG. The effect of compressive cyclic loading on retention of a temporary cement used with implants. J Oral Implantol. 2005;31(3):115-20.
3. พจนนรรถ เบญจกุล สรชัย เทพธรณินทรา การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของนักศึกษาทันตแพทย์ในการทำฟันเทียมทั้งปาก ในและนอกคลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ว.ทันต. 55:286-291, 2548.
4. จรรยา ชื่นอารมณ์ ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง พจนรรถ เบญจกุล ผลของเครื่องดื่มชูกำลังและเครื่องดื่มเกลือแร่ต่อการสึกกร่อนของเคลือบฟัน. ว.ทันต. 55:330-336, 2548


Year 2004 (พ.ศ.2547)
     1. Aksornmuang J, Foxton RM, Nakajima M, Tagami J. Microtensile bond strength of a dual-cure resin core material to glass and quartz fibre posts. J Dent. 2004 Aug;32(6):443-50.


Year 2003 (พ.ศ.2546)
     –


Year 2002 (พ.ศ.2545)
1. Chuajedong P, Kedjarune-Leggat U, Kertpon V, Chongsuvivatwong V, Benjakul P. Associated factors of tooth wear in southern Thailand. J Oral Rehabil. 2002 Oct;29(10):997-1002.
2. Panyayong W, Oshida Y, Andres CJ, Barco TM, Brown DT, Hovijitra S. Reinforcement of acrylic resins for provisional fixed restorations. Part III: effects of addition of titania and zirconia mixtures on some mechanical and physical properties. Biomed Mater Eng. 2002;12(4):353-66.


Year 2001 (พ.ศ.2544)
     1. Benjakul PChuenarrom C, Ongthiemsak C. Flaxibility and hardness of dental stainless steel wrought wires used in Thailand. J of Oral Science 2001;V.43 No.1:15-19.
2. Hoyer SA, Stanford CM, Buranadham S, Fridrich T, Wagner J, Gratton D. Dynamic fatigue properties of the dental implant-abutment interface: joint opening in wide-diameter versus standard-diameter hex-type implants.J Prosthet Dent. 2001 Jun;85(6):599-607.


Year 2000 (พ.ศ.2543)
     1. Benjakul PCheunarrom C.Student adjustment problems in two dental schools in Thailand. J Dent Educ. 2000 May;64(5):365-9.
2. Benjakul PChuenarrom C. Utilisation of dental care at the University Dental Hospital, Southern Thailand.Int Dent J. 2000 Oct;50(5):262-6.


Year 1999 (พ.ศ.2542) 


Year 1998 (พ.ศ.2541)
     1. Torres FJ, Panyayong W, Rogers W, Velasquez-Plata D, Oshida Y, Moore BK. Corrosion behavior of sensitized duplex stainless steel.Biomed Mater Eng. 1998;8(1):25-36.
2. Wee AG, Buranadham S. A new and easy method of stabilizing casts with cyanoacrylate. J Prosthet Dent. 1998 Feb;79(2):239.
3. วรพงษ์ ปัญญายงค์ ไพฑูรย์ ดาวสดใส และจรรยา ชื่นอารมณ์. การเปรียบเทียบแรงดัดขวาง ของเรซินอะคริลิกชนิดบ่มด้วยความร้อน 6ยี่ห้อ ระหว่างการบ่มโดยการต้มระยะสั้นและการบ่ม โดยใช้คลื่นไมโครเวฟ. ว.ทันต. 48:230-236, 2541.
4.พจนรรถ เบญจกุล จรรยา ชื่นอารมณ์. ปัญหาการปรับตัวและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาทันตแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล : กลุ่มหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน. ว.ทันต. 48:305-311, 2541.

Search