ติดต่อเรา

หน่วยพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

งานพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

  • โทรศัพท์: 0-7428-7533,0-7428-7504
  • โทรสาร: 0-7421-2922
  • Email: benjarat.n@psu.ac.th

Search