ฟันเทียมพระราชทาน จ.พังงา พ.ศ.2567

ฟันเทียมพระราชทาน จ.พังงา พ.ศ.2567

ผศ.ทพ.ดร.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ และ ผศ.ทพ.จักรี องค์เทียมสัคค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และผู้อำนวยการหลักสูตรวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณาจารณ์ของสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ และนักศึกษาทันตแพทย์ระดับหลังปริญญาสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ร่วมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโครงการฟันเทียมพระราชทาน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ.2567 ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา  ณ ห้องประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม พ.ศ.2567

ขอขอบคุณภาพจากงานสื่อสารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Search