การประชุมวิชาการ Prosth Actually 29 กย.2563

การประชุมวิชาการ Prosth Actually 29 กย.2563

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม “การประชุมวิชาการสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ Prosth Actually พ.ศ.2563 และงานมุทิตาจิต ผศ.ทพ.วรพงศ์ ปัญญายงค์” ณ โรงแรมทีอาร์ร๊อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563

Search