มุทิตาจิต 2565 แด่ ผศ.ทพ.ไพฑูรย์ ดาวสดใส คุณคันธรส สนธิพิพัฒน์ และคุณจิมรี แก้วงาม

มุทิตาจิต 2565 แด่ ผศ.ทพ.ไพฑูรย์ ดาวสดใส คุณคันธรส สนธิพิพัฒน์ และคุณจิมรี แก้วงาม

ผศ.ดร.ทพ.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สาขาวิชาฯ เจ้าหน้าที่คลินิกบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาทันตแพทย์ระดับหลังปริญญา ร่วมแสดงมุทิตาจิตเพื่อแสดงความขอบคุณ แด่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ลาออกจากราชการ ผศ.ทพ.ไพฑูรย์ ดาวสดใส คุณคันธรส สนธิพิพัฒน์ และคุณจิมรี แก้วงาม สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเนคก้าไรเช่อ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Search